Wat verandert er in 2024 in de zorgverzekering?

Het eigen risico blijft gelijk
Het verplichte eigen risico is ook in 2024 € 385.

Zorgpremie gaat omhoog
De zorgkostenstijging is in 2024 volgens de overheid € 149 per jaar. Dit betekent dat de zorgpremie ook stijgt. Dit is nodig omdat de kosten van de zorg stijgen. Onder andere door loonstijgingen, inflatie en meer vraag naar zorg. Uiterlijk in november 2023 stellen de zorgverzekeraars hun definitieve premie voor 2024 vast.

Maximale zorgtoeslag € 127
De zorgtoeslag is in 2024 maximaal € 127 per maand. In 2023 is de zorgtoeslag eenmalig verhoogd vanwege de dalende koopkracht. Deze verhoging vervalt komend jaar.

Veranderingen in het basispakket
Het kabinet verandert volgend jaar de inhoud van het basispakket. Dit zijn de grootste veranderingen:

Herstelzorg corona blijft vergoed in 2024
Mensen met ernstige klachten na corona krijgen ook in 2024 herstelzorg vergoed.

Valpreventie
Voor 65-plussers met een grote kans op vallen, wordt vanaf 2024 in sommige gevallen 1 beweegprogramma vergoed. Afhankelijk van de situatie wordt die zorg uit de basisverzekering of via de gemeente vergoed.

Belangrijke datums zorgverzekering 2024

Uiterlijk 12 november 2023 maken alle zorgverzekeraars de prijzen van hun zorgverzekeringen voor 2024 bekend. Je kunt je zorgverzekering opzeggen tot 31 december 2023 en overstappen naar een nieuwe verzekeraar tot 1 februari 2024.

NIEUW TELEFOONNUMMER: 0317 217 217

X